Results 31 - 40 of 2416

Resultater

Næsten hver tredje i vores undersøgelse om SharePoint Governance bruger SharePoint til deres hjemmeside. Hver tiende siger, at det fungerer godt og ingen svarer, at det ikke fungerer.

I 55% af tilfældene, så er det IT, der bestemmer, at der skal vælges SharePoint.

3 ud af 10 svarer nej til spørgsmålet om en de har en nedskreven strategi og mål for deres SharePoint.

Mere en hver femte svarer ja til at have en klart defineret organisation omkring SharePoint. Hver 12. svarer, at organisationen er klart defineret.

SharePoint er en platform for en lang række applikationer. Det viser vores undersøgelse.

23% har ikke procedurer for at styre kapaciteten på SharePoint.

Et ministerium. En ingrediensproducent. En bank. En ingeniørvirksomhed. En forlystelsespark. Fem vidt forskellige organisationer fælles om en ting: Prisvindende intranet. IntraTeam har spurgt drivkræfterne, hvad der ligger bag succeserne. 

Appendiks – flere gode råd fra de ansvarlige for nogle af Danmarks bedste intranet:

Hvis dit intranet er sandet til og dine kollegaer har svært ved at finde de ting, de skal bruge, så trænger det til en genoplivning. 

Deltag på vores workshop og få værktøjer med hjem til at finde en god navigationsstruktur, der er funktionel, robust og langtidsholdbar.

Feedback Form