Results 31 - 40 of 2190

Resultater

If you are the average knowledge worker, you spend 25-30 percent of your workday on email related tasks (

The problem with many organisations is their diffi

Designing and launching a new, or revamped, intranet may be a massive project, but the success of your efforts isn’t the launch – that’s not the end, that’s the beg

Det har Jesper Nygaard Schiøtt, DONG Energy et godt bud på. På næste erfa-møde i erfa-gruppen om SharePoint 2013 d. 25. august, holder Jesper et oplæg om, hvordan man på effektiv vis får skabt den perfekte informationsarkitektur på SharePoint.

Udover Jespers oplæg vil der på mødet også blive delt erfaringer, viden og udfordringer på SharePoint 2013. Roskilde Handelsskole vil også fortælle om deres vej på SharePoint 2013.

 

At City of Malmö we try to build in small iterations, we prefer to deliver consecutive improvements rather than big bang, “all at once” projects.

Feedback Form