Results 1 - 10 of 2346

Resultater

Introduction

I referenced this demo in an earlier demo entitled "Autopopulate List", where I showed how to automatically pull data from our AD to the SharePoint 2010 list. The missing step was that the columns that should be filled in automatically after clicking "OK" were available to the users from the "newform.aspx" and "editform.aspx" which kind of defeated the purpose of "autopopulate".  

Her er resultatet af den undersøgelse, som vi udførte i samarbejde med Intra2 i efteråret 2014, om hvordan danskerne bruger SharePoint.

Horten advokatpartnerselskab i Hellerup søger en videnskonsulent. 

Som videnkonsulent skal du understøtte og drive videndeling hos Horten, da forretningen er afhængig af, at alle medarbejdere har et højt og opdateret vidensniveau. Du kommer til at arbejde bredt med viden, og du får ansvaret for såvel den driftsmæssige som den udviklingsmæssige og procesorienterede del af videndelingen. Til dine opgaver hører bl.a., at du skal:

  • Drive og styre processer og interne videnprojekter med fokus på udvikling af videndelingsmetoder, videndatabaser og paradigmer
  • Sikre implementeringen af nye tiltag, der bidrager til videndeling og sikre bred opbakning på tværs af virksomheden
  • Effektivisere sagsgange i organisationen

Organisations wrestle with a wide range of business risks.

Feedback Form