Hvordan præsenterer I nyheder?

 
Kurt Kragh Sørensen's picture

 

Jeg har en dialog med et medlem fra en meget stor international virksomhed, som gerne vil have ét nyhedsfeed med redaktionelle nyheder, som så skal have faneblade, så man kan filtrere nyhederne eller vælge nogle andre. 

De påtænker, at lægge "Beskeder" i en kasse for sig selv. Det er beskeder, som alle medarbejdere kan indtaste for deres afdeling, lokation eller ??.

Så hvordan filtrere I jeres redaktionelle nyheder?

Har I alle redaktionelle nyheder i ét feed og så mulighed for at filtrere f.eks. i Global, Local og ??

Eller har i global news og så ligger local i et faneblad?

Lægger i Need-to og Nice-to redaktionelle nyheder i samme feed eller har I dem separat?

 

Jeg takker på forhånd for jeres input.

 

Nyheder i Nordea

Michael Rosager's picture

Vi har hovedsageligt to forskellige nyhedstyper internt i Nordea:

* Strategic news – er det, der kommer tættest på den danske term ‘redaktionelle nyheder’
* Operational information (news) – dvs. meddelelser om konkrete hændelser eller fremtidige ændringer, der har betydning for medarbejderens arbejde.

Men vi eksperimenterer også med blogs og andre typer nyheder - og så ser vi da også eksempler på nyheder, der er lidt i gråzonen i mellem de to nyhedstyper.

Alle kan selvfølgelig kommentere på de strategiske nyheder og via en 5-stjerne-markering indikere, hvor relevant man synes nyheden er.

Det er også muligt at kommentere på flere af de operationelle nyheder – men det afhænger af, hvilken nyhedskanal de er publiseret i.

NYHEDSHIERARKI OG DECENTRALT ANSVAR
Fælles for begge disse nyhedstyper er at de publiseres i et hierarki af nyhedskanaler, hvor hver enkelt kanal er dedikeret til en bestemt målgruppe, projekt eller et strategisk fokusområde.

Nyhedskanalerne, der er tilegnet en bestemt målgruppe, er typisk segmenteret efter lokation (f.eks. land, hovedkontor eller filialer), organisation (et forretningsområde, division eller afdeling) eller job profil. Målgruppen kan godt bestå at flere undergrupper, så ’Information til Bankrådgiveren’ er f.eks. tilegnet medarbejdere med job profilen ’Bankrådgiver’ og medarbejdere med profilen ’Bankrådgiver under uddannelse’ osv.

Det er kun medarbejdere i Group Communications, der kan publisere redaktionelle strategiske nyheder i nyhedskanalen ’Nordea news’ til alle medarbejdere i vores koncern – eller til alle medarbejdere i et specifikt land.

Administrationen og publiseringen af strategiske og operationelle nyhedskanaler på de lavere niveauer i nyhedshierarkiet typisk håndteres decentralt af medarbejdere eller kommunikationsenheder i de enkelte forretningsområder, produktenheder, osv.

Alle strategiske nyheder til medarbejderen, kan også findes via 'Nyheder' i vores topnavigation. Her vises de automatisk og kronologisk i et tabloidformat, der minder lidt om det layout man kan også kan se på forskellige avisers websites. Tanken med denne side er, at den kan være brugbar for medarbejderne, når de f.eks. vil have et overblik over alle de strategiske nyheder, der er publiseret på intranettet i mens de har været væk fra kontoret på ferie e.lign. - men med denne side fik vi også overbevist vores kolleger i Kommunikationsafdelingen om, at det er "okay" at topnyhederne også forsvinder fra forsiden ;-)

(vores statistik dokumenterer faktisk også, at nyhederne fortsat bliver læst, selvom de ikke længere er på forsiden)

FORSIDEN
De segmenterede nyhedskanaler spiller sammen med personaliseringen og segmenteringen på vores forside. Her er det også muligt for medarbejderne at abonnere på nyhedskanaler, hvor de ikke selv er en del af den primære målgruppe (nyhederne er nice-to-know, hvis man er uden for målgruppen).

Strategiske nyheder og operationelle nyheder vises i dag to forskellige steder på vores forside. I øjeblikket overvejer vi, om vi også skal præsentere feeded fra de forskellige nyhedskanaler i et fælles feed på forsiden; men hvor det fortsat vil være muligt at filtrere mellem de to nyhedstyper m.m.

Læs mere om, hvordan vi præsenterer nyheder og meddelelser på vores forside i min kommentar til:
http://www.intrateam.dk/da/forumemne/har-i-succes-med-rullende-karrusell...

Vi viser også feeds fra specifikke nyhedskanaler på nogle af intranettets undersider. F.eks. vises et feed fra ’Information for managers’ på intranetsiden, der samler guidelines og hjælp til managers.

SPROG
Nyhedskanalen og målgruppen bestemmer også hvor mange sprogversioner nyheden kan publiseres i. En Nordea news publiseret af Group Communications kan f.eks. publiseres typisk på 1, 2 eller 5 sprog afhængig af målgruppen.

Hvis det skal gå rigtig stærkt, kan nyheden publiseres på engelsk først, hvorefter de andre sprogversioner tilføjes senere.

Hos os kan man på forsiden

Bernhard Nordentoft's picture

Hos os kan man på forsiden vælge mellem:
All
Instructions
Global
Copenhagen
HR
Finance
Local

Der er ca 10 nyheder pr. dag - hovedsagligt Global, sekundært HR og Copenhagen. Det fede er, at man kan like og kommentere på de fleste nyheder :-)

Mvh Bernhard

Nyheder

Frida Andreasen's picture

Hos Haldor Topsøe har vi disse tre nyhedstyper:

News article
Current, interesting and appealing story that supports strategy, business, culture, and goals.
To ALL or segmented

Service info
Short here-and-now notices that affect daily work.
To ALL or segmented

Information campaign
Extra focus on a topic, event or activity. Information, instructions or status.
To ALL or segmented

News articles vises i en bred spalte, hvor man for hver nyhed kan se om den er for 'all' eller segmenteret til fx alle i Danmark eller i en bestemt business unit. En gruppe medarbejdere decentralt kan publicere disse nyheder. Over nyhedsspalten har vi et karussel, hvor de 3-4 nyeste og vigtigste globale nyheder bliver vist.

Vores Service infos - svarende til Beskeder - kan alle oprette. Vi har fjernet muligheden for at lave globale service infos, men gjort det obligatorisk at vælge mindst én lokation som målgruppe (vælges alle, bliver den global, men det forhindrer at mange for nemhedens skyld gjorde det globalt at der fx holdt en bil med lyset tændt i Lyngby). Service info ligger i en boks for sig, og alle brugere og afsendere er glade for at de er sepereret.

Vores kampagner er opstået for nyligt, da der ofte var et behov for at have en 'nyhed' promoveret i længere tid for at skabe opmærksomhed om den. Vi har derfor lavet et område på forsiden, hvor de ligger som små bannere med foto og tekst.

Pt er alle disse elementer noget der primært bliver pushed ud til brugerne. Man kan abonnere på nyhedstags, men det er ikke noget, der bliver brugt særlig meget.

Ifm. en forestående opgradering påtænker vi at organisere disse elementer på en anden måde, så brugerne i højere grad har mulighed for at vælge hvad de vil se. De korporate nyheder vil dog altid være obligatoriske.

Venlige hilsner
Frida
..................................................................
Frida Andreasen
Intranet Manager, Haldor Topsoe A/S
fran@topsoe.com
+45 22754495

Coloplast: Corporate - lokale - Selvvalgte nyheder

Gitte Hejselbak's picture

På vores forsiden af vores globale intranet har vi
1. Globale nyheder i karrussel (tre styks - men kan justeres efter behov fra 1 til 10 styks)
2. Nyhedsområde lige under karrussellen med tre tabs af fem nyheder + "show all" link
med funktioner som kommentarfelt, Like, udskriv og Share by mail
- Global News (som vises i lokalt sprog, hvis det er tilgængeligt
og man har valgt sprogpræference)
- Lokale nyheder som vise det valgte "lokation"
- Mine nyheder som man selv skal abonnere på eller nyheder som skal ud til alle,
men ikke skrevet af Corporate Communications så som nyheder fra HR, IT eller Finance
3. "Colopost" - som er SharePoint social collaboration's Newsfeed
- her kan alle skrive og kommentere

Vores lokale sites og organisatoriske sites har ligeledes mulighed for at have
1. Karrussel nyheder
2. Lokale nyheder
3. Colopost (newsfeed)

Derudover har vi et Newsroom site, som viser seneste corporate newsroom som viser de seneste 20 nyheder i flot design. Her der der også søgning med filtrer på samtlige nyheder

Alle news i ét

Karen Skærbæk Gleit's picture

Vi har også et feed i en roll up, hvor alle nyheder samles på tværs af lande, afdelinger, team sites osv. Brugeren kan så selv sætte op, hvilke kanaler, de vil have nyheder fra.

Derudover kan brugerne klilkke sig ind i et arkiv, hvor de kan se alle nyheder og filtrere på de forskellige kanaler. Det er meget populært.

Vi skelner ikke som sådan mellem Nice-to-know og Need-to-know.

Arla Foods

Nyheder

Christian Skjæran's picture

"Curated news"
-----------------------
Vi har i et feed øverst på forsiden og det indeholder:
- corporate news, ca. 1 om dagen
- local news (varierende antal afhængig af lokation)

Corporate news skrives i min afdeling her i hovedkvarteret (en nyhedsredaktør + 3-4 kommunikations parntere) - de lokale nyheder skrives af et netværk af 80+ lokale "community managers".

Denne strøm af nyheder er desuden et af fanebladene i "updates" som vi har længere nede på forsiden og her er fanebladene: All, News, Events, Tools, Themes, Pages, In the media og Jobs in VELUX.

"User generated news"
---------------------------------

Vi har også et Yammer feed på forsiden som er navngivet ud fra den lokation man sidder på og de indeholder beskeder som ikke ikke går igennem en redaktionel proces. Det kan være et referat fra et samarbejdsudvalgsmøde, en besked fra kantinen, fra en stabs-funktion eller lignende.

En del kommunikation og specialiseret nyheder/beskeder foregår desuden i andre Yammer grupper - f.eks. en til kendte IT-problemer, en om projektledelse osv.

Christian Skjæran, cand.merc.dat

Corporate Intranet Manager, VELUX Group

christian.skjaeran@velux.com / mob. 2155 1601

 

 

Feedback Form