Neotys - NeoLoad

 

Region Syddanmark benytter Neoload med success

Martin Balsby's picture

https://dk.linkedin.com/in/martinbalsby

I forbindelse med ny SharePoint 2013 multifarm løsning har vores test afdeling benyttet NeoLoad.
Vi har udført performance test på 4 farme:
Intranet (Wizdom), Mysite, Service og Projektrum

Testen blev udført vha. scripts der blev produceret specifikt til testen, og kørt i en rækkefølge der afspejler daglig brug af systemet. Først blev der gennemført stresstest for at finde systemets maksimale kapacitet (breaking point) samt vurdere systemets evne til at reetablere normal drift efter overbelastning. Dernæst blev der gennemført loadtest for at bestemme stabilitet over tid, og til sidst endurancetest for at måle de af systemets karakteristika der kun viser sig under lang tids kørsel.

Den tekniske kørsel blev foretaget med programmet NeoLoad 5.1, som har 2.500 AD brugere til rådighed.

Undervejs forblev omfanget af scripts i kørslerne uændret, hvilket sikrede sammenlignelige målinger.

 

 

Feedback Form