Benchmark af intranet og digitale arbejdspladser

 

Med selvevalueringsbenchmarken kan du måle, hvor meget af potentialet, I udnytter på jeres intranet/digitale arbejdsplads og sammenligne din score med de bedste i hver kategori. Du kan mod betaling vælge at få kvalificeret sparring med udgangspunkt i benchmarkresultaterne, en opfølgende ekspertvurdering og sammenligning med lignende organisationer.

Om benchmarken

Et bredt udsnit af private og offentlige virksomheder har siden 2005 gennemført benchmarkundersøgelsen.

De mange spørgsmål giver dig inspiration og ideer til udviklings- og forbedringsmuligheder, og modellen fungerer som et effektivt og værdifuldt værktøj i arbejdet med at optimere den digitale arbejdsplads.

Modellen måler på 19 overordnede parametre og giver en samlet score. Nedenfor ses et eksempel på modellen. 

Hvem udfylder den?

Vi anbefaler, at hele teamet for intranettet eller den digitale arbejdsplads udfylder benchmarken i fællesskab og benytter lejligheden til at reflektere over spørgsmålene. Men du kan også gøre det alene.

Det tager 45-60 minutter at udfylde spørgeskemaet, men gør I det i teamet, så beregn et par timer.

Vi deler kun dine besvarelser med dig med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

You can use this research to:   

Hvorfor benchmarke?

Du kan bruge benchmarken til:

 • Få en baseline for dit videre arbejde
 • Komme til at kende intranettet og potentialet
 • Evaluere din indsats
 • Prioritere dine ressourcer
 • Informere stakeholdere om udviklingen
 • Uddanne kollegerne
 • Vurdere modenheden af jeres intranet
 • Identificere gaps og muligheder
 • Udvikle roadmap
 • Forsvare budgetudvidelser

Det overrasker ofte ledelsen, hvor lidt af potentialet for intranet/den digitale arbejdsplads, som bliver brugt. 

Tilbagemelding

Du kan vælge mellem tre modeller, som kan tilpasses dine behov:

Bronze

I får en overordnet score og en sammenligning med de bedste i hver kategori.

Pris: kr. 1.990 + moms dog gratis for betalende medlemmer af vores netværksgrupper.

Tilkøb 

Har vi mere end fem besvarelser i branchen, kan vi tilbyde:

 • Sammenligning med de bedste i branchen i hver kategori: Kr. 1.990 + moms 
 • Branchespecifik undersøgelse: Kr. 1.990 + moms 

Sølv

I får en detaljeret tilbagemelding i en PowerPoint med anbefalinger til funktioner, indholdselementer og vedligeholdelsestiltag, som I med fordel kunne benytte jer af.

Sølv er udelukkende baseret på jeres besvarelser.

Pris: DKK 13.900 for ikke-medlemmer og DKK 9.900 for betalende medlemmer af vores netværksgrupper og Intra2 virksomheds- eller individuelle medlemmer.

Guld

Vi gennemgår intranettet/den digitale arbejdsplads og verificerer svarene. Det tager en halv dag.

Tilbagemelding sker i PowerPoint og en Skype præsentation for eksempelvis ledelsen, de intranetansvarlige og redaktører.

Pris: DKK 29.900 for ikke medlemmer og DKK 24.900 for betalende medlemmer af vores netværksgrupper og Intra2 virksomheds- eller individuelle medlemmer.

Alle ovennævnte priser inkluderer vores forberedelse, men er eksklusive moms og transportudgifter.

For mere information kontakt gerne:

Vi anbefaler at gennemføre en brugerundersøgelse som supplement til en benchmarkundersøgelse.

Kundeudtalelser

"Undersøgelsen kommer virkelig hele vejen rundt i at vurdere virksomhedens intranet og giver en god basis for dialog om fremtiden. En positiv sidegevinst er at få aha-oplevelser og ideer til intranettet alene ved nogle af spørgsmålene – fx når der spørges til en konkret feature eller en disciplin, som man måske har overset i et stykke tid. Det tog 45-50 minutter at udfylde spørgeskemaet."

Lars Thostrup, Chief business analyst, Danske Bank (Vinder af IntranetPrisen 2011)

 

”Vi brugte IntraTeams benchmark med flere hundrede spørgsmål for at se vores ’baseline’, da vi stod foran opgradering af et eksisterende intranet. Spørgsmålene er særdeles relevante. Vi lå markant lavere end sammenlignelige virksomheder – det gjorde indtryk på topledelsen. Godt udgangspunkt.

Nu har vi foretaget en opfølgende IntraTeam benchmark-måling, som viser, at vi har foretaget et kvantespring siden baseline-målingen med etableringen af hele den digitale arbejdsplads (Office365, SharePoint Cloud, Skype for Business, OneDrive, Yammer). Denne måling vil vi benytte som ’løftestang’ i de kommende udviklingsfaser med ny business case og budgetforhandlinger med ledelsen til videre konsolidering af PANDORA Global Digital Workspace som en forretningsunderstøttende digital platform.”

Morten Dal, Global Intranet Manager, PANDORA A/S

 

"Vi har fået stor indsigt og meget gavn af at indgå i benchmark sammenligninger med andre intranet. IntraTeam anvender en grundig og systematisk metode, som kommer godt rundt i forskellige tematikker, og som afspejler forskellige interessenters forskellige behov."

Christian Skjæran, Intranet Manager, Chr. Hansen A/S (Vinder af IntranetPrisen 2010)

 

"Bare det at få spørgsmålene serveret har vist mig, hvor vi bør satse”

Hans-Henrik Sørensen, IT-seniorsystemkonsulent, MT Højgaard A/S

 

”Det var interessant at besvare benchmarket og forholde sig til de mange spørgsmål.”

Charlotte Scheller, Kommunikationskonsulent, KØBENHAVNS KOMMUNE, Teknik- og Miljøforvaltningen 

 

“The IntraTeam Self Assessment Benchmark has a lot of very valuable and detailed questions. The assessment result gives you an insight into how your organization exploits the potential of a Digital Workplace.”

Thomas Maeder, Senior Digital Experience Manager, Swisscom

 

”Det var en rigtig god proces, at svare på spørgsmålene sammen med en kollega. Det gav mig en større viden om det Intranet, der er i dag, en erkendelse af det, der kan ændres og et større overblik over det, der skal fokuseres på.”

Pia Westh, IT-udviklingskonsulent, Saint-Gobain Distribution Denmark A/S 

 

”En god seance for os, der gav anledning til flere overvejelser.”

Kirsten Bryde Nielsen, GI, Grundejernes Investeringsfond

 

”Det kan godt være, at det tog noget tid at komme igennem samtlige spørgsmål – men jeg synes generelt set, at detaljegraden i spørgsmålene var passende, og de giver anledning til nogle gode refleksioner undervejs.”

Jakob Mark Hansen, Kommunikationskonsulent, ATP

 

Hvem benchmarker sit intranet?

Vores model er brugt siden 2005 til at finde vinderen af IntranetPrisen. Blandt de over 90 benchmarkede intranet er TDC, SimCorp, Novo Nordisk, COWI, Carlsberg, BDO, Nordea, Nykredit, MT Højgaard, PANDORA, Danske Bank, Chr. Hansen, Jyske Bank, Rambøll, FOA, VELUX, TV2, Tivoli, Grontmij, Udenrigsministeriet, Realania og følgende danske kommuner: Brøndby, Slagelse, Greve, Vejle, Nordfyns, Mariagerfjord, Aalborg, Skive, Helsingør, Norddjurs, Silkeborg, Billund, Gentofte, Frederikshavn og Hjørring.

Branchespecifikke benchmark/undersøgelser

Hvis du vil vide, hvordan din branche klarer sig, så kan vi tilbyde branchespecifikke benchmark og undersøgelser for følgende:

Produktionsvirksomheder (16), Konsulentvirksomhed (9), Finansielle sektor (9), Forsikring (7), Uddannelsessektoren (10), Andre offentlige organisationer (9), Rådgivende ingeniører (7), Healthcare (8), Kommuner (47), Entreprenørbranchen (6), IT (6) og Nonprofit (7)

Og vi forventer i fremtiden at kunne gøre det samme for disse brancher:

Logistik (4), Handel (4), Energi (3), Pharmaceuticals (4), Retail (3), Fagforeninger (2), Offentlig transport (2) og BioTech (1)

Vi kan også sammenligne jer med internationale organisationer (87), organisationer med mere end 5,000 ansatte (73) eller noget andet, der passer til dine behov.

Samarbejdspartnere

Benchmarket udbydes i samarbejde med Intra2.

 

 

 

Feedback Form