Om våra nätverksgrupper

 

Fördelarna med ett medlemskap

Fördelar med att vara medlem i våra professionella nätverksgrupper är många, nedan kan du läsa om dessa och även de praktiska detaljerna.

För dig personligen

 • Bli uppdaterad om de senaste rönen inom intranät och digitala arbetsplatser
 • Genom ökad kunskap nå större framgång med intranätet 
 • Lära av andra medlemmars bra och dåliga erfarenheter i arbetet med intranät - dåliga erfarenheterna från intranät är det få som skryter om, men vi delar även dåliga erfarenheter på våra konfidentiella nätverksträffar
 • Bygga upp ett nätverk med likasinnade som du har nytta av i arbetet
 • Delta kostnadsfritt på intranätkonferenserna i Stockholm, Malmö samt Göteborg

För organisationen

 • Få ett bättre utbyte av redan gjorda investeringar i det befintlig intranätet
 • Utveckla och utbilda medarbetaren i att förbättra ert intranät genom att utbyta kunskap och erfarenheter med andra medlemmar
 • Lära av andra organisationers erfarenheter
 • Få nya idéer och inspiration till förändring
 • Undvika att göra om samma misstag som andra organisationer tidigare gjort

Hur går det till?

Varje nätverksgrupp brukar träffas 3-4 gånger per år. Värd för ett möte brukar oftast vara en av medlemmarna i nätverksgruppen och ha 8-10 deltagare. En typisk nätverksträff kan se ut såhär:

 • Värden hälsar välkommen
 • Presentation av deltagarna
 • Debatt runt medlemmars aktuella utmaningar
 • Ett tema-ämne efter gruppens önskemål. Det kan till exempel vara en extern expert, som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet
 • Lunch 
 • Kort presentation av värden och värdens organisation
 • Presentation av värdens intranät

Vår roll

 • Vi samordnar nätverksträffar och -grupper
 • Vi kommer med förslag på upplägg och skaffar experter inom intranät som presenterar på nätverksträffarna
 • Vi ställer vår kunskap om intranät, webb, sök, kunskapsdelning och kommunikation till ditt förfogande
 • Vi skriver referat från mötet och lägger upp det på nätverksgruppens egna sida, tillsammans med presentationer och skärmdumpar från mötet
 • Vi uppdaterar er med aktuella artiklar, bloggar och nyttiga länkar via nyhetsbrev och vårt forum.

Nätverksgrupper

Är du premium medlem, kan du delta i följande grupper:

 • EPiServer och intranät
 • Göteborgsregionen
 • Internationella organisationer
 • Offentlig verksamhet
 • Skåne
 • Sharepoint och intranät
 • Stockholmsregionen 
 • Sök / Enterprise Search

Är du premium medlem, kan du vara självklart även vara med i de gratis intressegrupper du tycker är intressanta.

Nätverksgruppens extranet

Varje grupp har en databas med medlemmarnas kontaktinformation. Här lägger vi även upp referat, presentationer och skärmdumpar efter varje nätverksträff. Här hittar du också diskussionsforum, aktuella bloggar och artiklar m.m.

Gruppernas storlek och geografiska placering

Vi sätter ihop grupper av passande storlek allt efter intressen och geografisk hemvist och håller mötena på plats i de olika verksamheterna. Medlemmarna turas om att vara värd för nätverksträffarna, presenterar sina egna intranät och får gruppens kommentarer och synpunkter.

Det är en nätverksträff per kvartal, dvs fyra fysiska träffar per år. Dessutom deltar våra medlemmar gratis både på våra intranätkonferenser i Göteborg, Malmö samt Stockholm

Medlemmar får också ett mycket fördelaktigt pris till IntraTeam Event i Köpenhamn, som är Nordens största konferens om intranät och digitala arbetsplatser.

Systemleverantörer och konsulter kan inte vara medlemmar i våra professionella nätverksgrupper.

Premium medlemskap

3.225 kronor (+moms per kvartal). Medlemsskapet faktureras löpande årligen, men vid en uppsägning av medlemskapet så återbetalas fullt pris för återstående kvartal. Uppsägning av medlemskap görs skriftligen via epost till info@intrateam.se

Är ni flera i samma organisation som arbetar med intranätet eller webbplatsen, så får ni rabatt för tillkommande medlemmar.

Personligt medlemsskap

För att uppnå största sekretess i gruppen är medlemsskapet personligt, men kan när som helst överlåtas till en kollega. Är du förhindrad till att delta i en nätverksträff kan du skicka en ersättare. Är det ett spännande tema eller nätverksträff för en av dina kollegor, så kan du vid enstaka tillfällen ta med en kollega.

 

 

Feedback Form